24.11.2023 - Relacja z III Konferencji detektywistycznej

W dniu 24 listopada 2023r. w gościnnych murach Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie po raz trzeci Polska Federacja Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców zorganizowała Konferencję Popularnonaukową pt. „Współczesne problemy polskiej detektywistyki”.  Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie chętnych już na etapie rejestracji i zmusiło organizatorów do jej zablokowania na  kilka dni przed rozpoczęciem konferencji.

Przepraszam tych Wszystkich, którym z tego powodu nie udało się wziąć udziału w konferencji.

Przebieg konferencji:

Po oficjalnych powitaniach Pana dra Krzysztofa Koja-Dziekana Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie, członkowie Zarządu PFD SP powitali uczestników, po czym nastąpiło wręczenie Certyfikatów nowym członkom, reprezentowanym przez:

 1. Łukasza Klemenca
 2. Sebastiana Weissa,
 3. Macieja Ritmanna
 4. Annę Różnowicz
 5. Roberta Ostropolskiego
 6. Tomasza Wilka
 7. Łukasza Zycha
 8. Annę Jandę
 9. Jacka Bańczyka
 10. Piotra Łukasika

Foto 1 dr Krzysztof Koj -Dziekan Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie 

Prezes Honorowy PFD SP dr W. J. Modrakowski wystąpił do uczestników konferencji z apelem o rozpoczęcie procesu konsolidacji środowiska detektywistycznego,  przekazał na moje ręce pisemny Apel, który jest umieszczony na stronie PFD SP w Aktualiach.

Foto. 2 dr W. J. Modrakowski – Honorowy Prezes PFD SP

Wykład wprowadzający w problematykę  polskiej detektywistyki wygłosił Wiceprezes PFD SP adw. dr Marcin Berent, który w dynamiczny i brawurowy sposób wyłuszczył nieadekwatność ustawy z 6.07.2001 roku o usługach detektywistycznych i jej rażące niespójności w obszarze praw i obowiązków. 

Kolejnym prelegentem była Pani dr hab. Aleksandra Wentkowska- Rzecznik Praw Obywatelskich, która już na wstępie zaznaczyła, iż nie miała świadomości o sytuacji prawnej zawodu detektywa. Odniosła się w swoich rozważaniach do dwóch przypadków spraw, które po kwerendzie znalazła w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a dotyczących wykorzystania przez detektywa urządzeń lokalizacyjnych GPS i pracy operacyjnej. Pani Rzecznik zadeklarowała pomoc w przyjęciu wniosku o zbadanie przepisów o usługach detyktywistycznych.

Foto. 3 dr hab. Aleksandra Wentkowska- Rzecznik Praw Obywatelskich-Pełnomocnik Terenowy w Katowicach

Z kolei Pan ppłk. rez.  AW Robert Michniewicz w swoim wystąpieniu zatytułowanym Psychologiczne aspekty i dylematy pracy oficera wywiadu próbował poszukać wspólnych elementów pracy detektywa i oficera wywiadu, metod pracy operacyjnej, środków technicznych. Po zakończeniu wykładu Pan pułkownik podpisywał na stoisku autorskim swoją gorącą książkę pt. Partnerzy, którą uczestnicy konferencji mogli zakupić w bardzo promocyjnej cenie, przecież był Black Friday.

Foto. 4 ppłk. rez. AW mgr Robert  Michniewicz w trakcie podpisywania książki Partnerzy

Na zakończenie pierwszej części wystąpił Pan dr Dariusz Woźnicki z referatem pt. Bezpieczeństwo biznesu-wyzwaniem obecnych czasów, który na bazie własnego doświadczenia prowadzenia firmy consultingowo doradczej i detektywistycznej omówił sposoby działania i nowe obszary zagrożeń.

Foto. 5 dr Dariusz Woźnicki – Agencja Bezpieczeństwa Gospodarczego

W przerwie, dzięki uprzejmości Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie i zabiegom Managera Kierunku mgra Daniela Gasia uczestnicy konferencji mieli ucztę dla ciała, w trakcie której odbywały się dyskusje i rodziły nowe relacje.

Po przerwie mieliśmy okazję wysłuchać ciekawego wykładu Pana mgra Wiesława Zyskowskiego, który w swoim referacie pt. Wykrywanie kłamstw w pracy detektywa zwracał uwagę na różne elementy zachowania człowieka, na podstawie których można wnioskować, iż nas oszukuje. W pracy detektywa to niezmiernie istotne.

Foto 7 mgr Wiesław Zyskowski – SWPS Warszawa

Kolejny prelegent, poligrafer mgr Tomasz Wilk  w wykładzie zatytułowanym Fakty i mity o badaniach poligraficznych, czyli współczesne problemy instrumentalnej detekcji nieszczerości. Określił cel badania, czyli  sprawdzenie, czy w świadomości osoby badanej są lub nie są zarejestrowane ślady pamięciowe i emocjonalne związane z określonym zdarzeniem oraz przydatność w prowadzonych sprawach detektywistycznych.

Foto. 8 mgr Tomasz Wilk – WSZOP Katowice

Pan dr hab. Andrzej Czop prof. Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie, a jednocześnie czynny detektyw obsługujący międzynarodową korporację przybliżył w swoim referacie zatytułowanym Postrzeganie pracy detektywa w kontekście uprawnień wynikających z Ustawy o usługach detektywistycznych wyniki badań. Wynika z nich, iż np. 39% badanych stwierdziło, że uprawnienia detektywa są podobne jak Policji, a 11%, że są  takie same, jak Policji.  Połowa respondentów np. uważa, ze detektyw ma prawo do  używania broni i środków przymusu bezpośredniego. 

Foto. 9 dr hab. Andrzej Czop-Krakowskie Centrum Bezpieczeństwa

Na zakończenie drugiej części wystąpił Pan mgr inż. Maciej Górski z firmy TPI Warszawa wraz z zespołem. Zaprezentował najnowsze rozwiązania technologiczne, w tym bezzałogowe statki powietrzne, termowizję, skanery 3D, jak również stację dokującą. Następnie  na terenie parkingu przed Uczelnią odbył się pokaz stacji dokującej DJI

Po pysznym lunchu, Pan mgr Artur Dubiel-doktorant Akademii Sztuki Wojennej i autor podcastu Na celowniku poprowadził dyskusję moderowaną z panelistami, a wśród panelistów:  Marcin Dalecki- Prezes Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, dr W. J. Modrakowski z firmy Ekspertus, dr Marcin Berent z Kancelarii Prawnej Marcin Berent, ppłk. Robert Michniewicz. Wszyscy paneliści wskazali na naglącą potrzebę konsolidacji środowiska detektywistycznego w celu wpływania na proces zmiany prawa detektywistycznego w Polsce, jak również potrzebę podjęcia prób zmiany przepisów prawa regulującego wykonywanie zawodu. Na pytanie dotyczące współpracy międzynarodowej i korzyści, Prezes PSLD wskazał, iż takich korzyści nie dostrzega poza obowiązkową składką członkowską do IKD. Padły odrębne zdania co do rozwoju branży i konieczności np. przynależności do stowarzyszeń branżowych. Dyskusja panelowa przerodziła się w dyskusję plenarną, w której wzięło udział kilkunastu uczestników.

Foto 10: mgr Artur Dubiel - Podcast Na celowniku

Podsumowanie konferencji

Długo po czasie, bo ok. godziny 15.30 nastąpiło podsumowanie konferencji i jej zamknięcie. 
W podsumowaniu zwróciłem uwagę, iż w pełni podzielam zainicjowaną konieczność konsolidacji środowisk detektywistycznych. Podałem za relacją Markusa Palma ze zjazdu IKD w Monachium w dniach 2-4 listopada 2023r., iż w Niemczech proces scalania trwał ponad dwa lata i zakończył się sukcesem, więc i u nas jest to możliwe.

W ramach podsumowania podziękowałem uczestnikom za liczny udział w konferencji, podziękowałem przedstawicielom PSLD za skorzystanie z zaproszenia, udział w dyskusji i deklarowaną otwartość. Podziękowania skierowałem dla Prelegentów konferencji, którzy zaznaczyć należy przyjechali i wystąpili na własny koszt, za co jeszcze raz ukłony.

Foto 11 od lewej: mgr Mirosław Błaszczyk-Sekretarz, dr Marcin Berent-Wiceprezes, mgr Andrzej Machowski-Prezes PFD SP

Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiety konferencyjne Uniwersytetu WSB Merito oraz przygotowane przez PFD SP po raz pierwszy kalendarze ścienne na 2024 rok z przesłaniem: „Non omne quod licet honéstum est”  (Nie wszystko co jest dozwolone, jest uczciwe).

Foto 11 Wygląd kalendarza PFD SP na 2024 rok

Po złożeniu życzeń zamknąłem konferencję.

A oto kilka opinii uczestników:

„Oceniamy konferencję za bardzo udaną i owocną. Dziękujemy Komitetowi Naukowemu Konferencji wraz z Prodziekanem Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie. Wykład kolegi adw. det. dr Marcina Berenta- Wiceprezesa PFD SP - w punkt, wyczerpał znacząco problematykę prawnych aspektów z jakimi boryka się środowisko licencjonowanych detektywów w kontekście tej nieszczęsnej Ustawy o usługach detektywistycznych. Organizacja Prezesie Andrzeju na bardzo wysokim poziomie, również poczęstunek i lunch bardzo smaczny. Interesujące wykłady kolegów detektywów dotykające meritum. Dziękujemy Pani prof. UŚ dr hab. Aleksandrze Wentkowskiej Pełnomocnikowi Terenowemu Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach za ciekawy wykład i pochylenie się nad problemami środowiska. Panel dyskusyjny był interesujący, pobudzający wyobraźnię oraz wymianę poglądów. Jednocześnie, dostrzegamy pilną potrzebę wprowadzenia zmian. Oczekiwanie środowiska w kierunku rozpoczęcia rozmów dot. np. projektu wprowadzającego zmiany w przepisach Ustawy, są ogromne. Tego typu inicjatywy są potrzebne dla dobra całego środowiska. Dziękujemy również firmie TPI za ciekawą prezentację najnowszej technologii w obszarze wykorzystania dronów oraz skanerów w pracy detektywa. Pozdrawiamy SylaviKa&Mario”,

„Chciałem podzielić się opinią na temat dzisiejszej konferencji. Jako osoba dopiero wchodząca w tą branże jestem pod głębokim wrażeniem. Choć mam doświadczenie zdobyte w 30 letniej praktyce policyjnej to uważam, że osoby ze służb mundurowych mogą, a nawet powinny kreować zafałszowany przez media wizerunek detektywa. Ze wsparciem środowisk prawniczych i naukowych, a w szczególności tak doświadczonych i kompetentnych osób jakich dzisiaj miałem zaszczyt poznać to mogę być pewny, że cele które dzisiaj były poruszane będą osiągnięte. Mam nadzieję, że przekazane treści na dzisiejszej prezentacji dotrą również do środowisk politycznych i będzie możliwa zmiana tej nijakiej pseudo ustawy nie mającej nic wspólnego z pracą detektywa. Mam świadomość, że praca operacyjna w służbach również stąpa po cienkim lodzie ale mając takie narzędzia jak opisano w tej ustawie detektywistycznej to jest katastrofa. Pomimo tego wchodzę w tą branże bo wiem, że tylko osoby z naszego środowiska mogą rozwiązać problemy prawne. W tych kilku wersach nie można opisać wszystkich problemów ale chciałbym, żeby oprócz konferencji zorganizował Pan również warsztaty detektywistyczne poruszające problematykę pracy operacyjnej w aspektach prawnych. Na dzień dzisiejszy trzeba się zastanowić jak rozwiązać problem zastosowania środków operacyjnych by nie narazić się na odpowiedzialność karną. Dziękuje za zaproszenie mnie na tą konferencje bo wytyczyła mi nowy kierunek, który bym chciał realizować. Pozdrawiam Wojciech Łasak „

„1. Przedsięwzięcie na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym, merytorycznym  i metodycznym. Prelegenci doskonale przygotowani, wzorowo prowadzili spotkanie. Uważam, że powinno być kontynuowane cyklicznie - co rok!

2. Tematyka była bardzo ciekawa, bardzo dobry pomysł z tymi filmami z przesłuchań odnośnie oznak kłamstwa, chociaż dźwięk był kiepskiej jakości, co utrudniało odbiór i myślę, że warto rozważyć za rok raz jeszcze ten temat, ale w lepszej jakości dźwięku i prośba do tego Pana, który to omawiał, żeby mówił głośniej i do audytorium, bo odwracał się do ekranu i nie było słychać co mówi. Generalnie pozostał duży niedosyt, co jest dobrą oznaką, bo skazuje, że warto o tym rozmawiać w przyszłości.  Rewelacyjny był pokaz dronów SUPER!!!!!!!!!!!!! Adrian Wąsik”

ps. Informacja o III Konferencji detektywistycznej na witrynie Rzecznika Praw Obywatelskich pod linkiem: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/ptk-rpo-konferencja-detektywistyczna

Uwaga: Autorem zdjęć jest Rafał Klimkiewicz / EDYTOR.net


Do zobaczenia za rok!

Andrzej Machowski
Prezes Zarządu PFD-SP®

AKTUALNOŚCI

Informacja z Panelu UJD

09.04.2024

W dniu 9 kwietnia 2024r. na zaproszenie Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie miałem przyjemność reprezentując Polską Federację Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców wziąć udział jako panelista w Panelu Ekspertów Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa oraz Inżynierii Bezpieczeństwa. Przedstawiłem studentom możliwości rozwijania kariery zawodowej w prywatnym sektorze bez...

Rekrutacja na szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

09.01.2024
W imieniu Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Security College i Biura Bezpieczeństwa Andrzej Machowski, zapraszam do udziału w szkoleniu dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.   Szkolenie prowadzone w trybie trzech zjazdów weekendowych w Katowicach Al. Korfantego 141 w Centrum Turystyki OŚWIATA i BIZNES. Zaczynamy w sobotę w dniu 3.02.2023 r., kończymy w dniu 25.02.2023 r. egzaminem.   Zajęcia teor...

Relacja z III Konferencji detektywistycznej

24.11.2023

W dniu 24 listopada 2023r. w gościnnych murach Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie po raz trzeci Polska Federacja Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców zorganizowała Konferencję Popularnonaukową pt. „Współczesne problemy polskiej detektywistyki”.  Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie chętnych już na etapie rejestracji i zmusiło organizatorów do jej zablokowania na  kilka dni przed rozpoczęciem konferencji.

Przep...

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® to unikalny projekt, który w branży detektywistycznej, a nawet szerzej – w sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa nie miał swego odpowiednika. Federacja to nie tylko zrzeszenie najlepszych na rynku firm i przedsiębiorstw detektywistycznych; Federacja to nie tylko najwyższa jakość świadczonych usług i gwarancja ich uczciwego wykonania; Federacja to nie tylko biznesowa parasolka redystrybuująca zlecenia od Klientów z całej Polski; Federacja to nie tylko forum wymiany poglądów; myśli i doświadczeń; w końcu Federacja to nie tylko prawdziwe przyjaźnie i kontakty zawodowe; ale Federacja to także – a może i przede wszystkim – realne beneficja dla jej Członków.

W pierwszej kolejności, Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® proponuje swym Członkom:

 • Specjalne warunki w zakresie składek OC detektywa
 • Bezpłatny dostęp do Raportów i Raportów Plus baz BIG Info-Monitor, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
 • Atrakcyjne podróże z Travel a'la Carte

SEKCJE

PARTNERZY

Oświata Sp. z o.o.
Oświata Sp. z o.o.
World Association of Detectives
World Association of Detectives
International Association of Auto Theft Investigators
International Association of Auto Theft Investigators
International Police Association
International Police Association
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polska Izba Systemów Alarmowych
Polska Izba Systemów Alarmowych
EXPERTUS security-secret-services<sup>®</sup>
EXPERTUS security-secret-services®
Andrzej Machowski 4 Secure Business
Andrzej Machowski 4 Secure Business
BBM Andrzej Machowski
BBM Andrzej Machowski
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
REX Company S.A.
REX Company S.A.
AXA Expert
AXA Expert
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Beta Security System
Beta Security System
Ochrona Gospodarczyk
Ochrona Gospodarczyk
Detektywi.pl
Detektywi.pl
MODRAKOWSKI24.PL
MODRAKOWSKI24.PL
PART
PART
Orzeł detektywistyka
Orzeł detektywistyka
SZAFRAN
SZAFRAN
KOB GROUP
KOB GROUP
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
LOGICUS
LOGICUS
Detektyw AS
Detektyw AS
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
DETEKTYW ZYCHA
DETEKTYW ZYCHA
SOL Biuro Detektywistyczne
SOL Biuro Detektywistyczne
Sebastian Weiss
Sebastian Weiss
Gunpoint
Gunpoint
Detektywistyczne Biuro Śledcze
Detektywistyczne Biuro Śledcze
WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH