03.10.2018 - Podpisanie porozumienia o współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższą Szkoła Bezpieczeństwa a Polską Federacją Detektywów - Stowarzyszeniem Przedsiębiorców®

13 października 2018 r., podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego w Wydziale Studiów Społecznych w Poznaniu zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa a Polską Federacją Detektywów-Stowarzyszeniem Przedsiębiorców®.

Polska Federacja Detektywów - Stowarzyszenie Przedsiębiorców® reprezentuje sektor prywatnej ochrony bezpieczeństwa, zaś jego twórcami są profesjonalni prawnicy, reprezentanci dużych firm i kancelarii prawniczych, nauczyciele akademiccy i wykładowcy kadr detektywistycznych w Polsce o bogatym doświadczeniu i liczącej się pozycji na rynku usług detektywistycznych.

Strony porozumienia zobowiązują się do współpracy i współdziałania w zakresie podnoszenia jakości kształcenia w obszarze wiedzy o detektywistyce i problemach sektora prywatnej ochrony bezpieczeństwa.

Polska Federacja Detektywów - Stowarzyszenie Przedsiębiorców w ramach porozumienia i umowy patronackiej zobowiązuje się do:

  1. Wsparcia federacyjnym autorytetem działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia w obszarze wiedzy o detektywistyce i problemach sektora prywatnej ochrony bezpieczeństwa.
  2. Ułatwiania dostępu do istotnych informacji dotyczących zagadnień w obszarze wiedzy o detektywistyce i problemach sektora prywatnej ochrony bezpieczeństwa.
  3. Przekazywania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wspólnych wniosków dotyczących zmian w zakresie wykonywania zawodu detektywa, w tym w zakresie szkoleń osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

AKTUALNOŚCI

Informacja na 2021

28.12.2020

Zarząd Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców® na swym posiedzeniu w dniu 28.12.2020r. podjął uchwały nr 10/2020 i 11/2021, na podstawie których od 1 stycznia 2021 roku:

  1. SKŁADKA CZŁONKOWSKA  do PFD SP® wynosi rocznie 400,oo zł
  2. WPISOWE do PFD SP® wynosi 100,oo zł

Polska Federacja Detektywów ­– Stowarzyszenie Przedsiębiorców®, dzię...

Zakończenie kolejnego kursu

16.02.2020

W dniu 16 lutego 2020 r. zakończył się kolejny kurs na licencję detektywa pod patronatem PFD-SP w siedzibie OŚWIATA BIZNES Sp. z o.o. w Katowicach.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim kursantom.

Informacja o Posiedzeniu rady PFDSP

09.02.2020

W dniu 9 lutego 2020r. w siedzibie OŚWIATA BIZNES Sp. z o.o. w Katowicach – miejscu realizacji kolejnej edycji kursu na licencję detektywa pod patronatem PFD-SP odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Detektywów® Stowarzyszenia Przedsiębiorców W posiedzeniu uczestniczyli:

Zarząd w składzie

  • Wiesław Jan Modrakowski    - Prezes
  • Marcin Berent            ...

Ważna informacja o zmianie niektórych ustaw

31.01.2020

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. /* (Dz.U. 2019 poz. 730) o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – obowiązująca od 04.05.2019r. (Załącznik nr 1.), kt...

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® to unikalny projekt, który w branży detektywistycznej, a nawet szerzej – w sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa nie miał swego odpowiednika. Federacja to nie tylko zrzeszenie najlepszych na rynku firm i przedsiębiorstw detektywistycznych; Federacja to nie tylko najwyższa jakość świadczonych usług i gwarancja ich uczciwego wykonania; Federacja to nie tylko biznesowa parasolka redystrybuująca zlecenia od Klientów z całej Polski; Federacja to nie tylko forum wymiany poglądów; myśli i doświadczeń; w końcu Federacja to nie tylko prawdziwe przyjaźnie i kontakty zawodowe; ale Federacja to także – a może i przede wszystkim – realne beneficja dla jej Członków.

W pierwszej kolejności, Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® proponuje swym Członkom:

  • Specjalne warunki w zakresie składek OC detektywa
  • Bezpłatny dostęp do Raportów i Raportów Plus baz BIG Info-Monitor, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
  • Atrakcyjne podróże z Travel a'la Carte

SEKCJE

PARTNERZY

Oświata Sp. z o.o.
Oświata Sp. z o.o.
World Association of Detectives
World Association of Detectives
International Association of Auto Theft Investigators
International Association of Auto Theft Investigators
International Police Association
International Police Association
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polska Izba Systemów Alarmowych
Polska Izba Systemów Alarmowych
EXPERTUS security-secret-services<sup>®</sup>
EXPERTUS security-secret-services®
Andrzej Machowski 4 Secure Business
Andrzej Machowski 4 Secure Business
REX Company S.A.
REX Company S.A.
AXA Expert
AXA Expert
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Beta Security System
Beta Security System
Ochrona Gospodarczyk
Ochrona Gospodarczyk
Detektywi.pl
Detektywi.pl
MODRAKOWSKI24.PL
MODRAKOWSKI24.PL
PART
PART
Orzeł detektywistyka
Orzeł detektywistyka
SZAFRAN
SZAFRAN
KOB GROUP
KOB GROUP
Detektyw Więckowski
Detektyw Więckowski
WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH