08.10.2021 - Zaproszenie na konferencję

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
oraz 

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „COMMUNITY”
Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego AWF Katowice 
 

Serdecznie zaprasza
do udziału w Konferencji Naukowej pt.

 

Wielorakie aspekty bezpieczeństwa
(aspekt  -  społeczny, prawny i sprawnościowy)

 

 

5 listopada 2021

 

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji i zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi problemami do dyskusji. Wierzymy, że przyjęta szeroka formuła tematyczna konferencji umożliwi zaprezentowanie wyników badań naukowcom z różnych ośrodków, a także dyscyplin. Interdyscyplinarny wymiar spotkania będzie jego dodatkowym atutem. Problematyka bezpieczeństwa jest rozległa i złożona. Stale zmieniająca się rzeczywistość wymaga rozpoznania nowych zagrożeń i określenia kolejnych wymiarów bezpieczeństwa.

Pokłosiem konferencji będzie monografia opublikowana w wydawnictwie AWF Katowice w wersji cyfrowej.

Problemy do dyskusji

 • bezpieczeństwo w ujęciu prawnym
 • bezpieczeństwo w ujęciu społecznym
 • bezpieczeństwo w ujęciu zdrowotnym
 • securitologia kultury fizycznej

Informacje organizacyjne

 • Zgłoszenia udziału w Konferencji (formularz w załączeniu) prosimy przesyłać do 20 października  2021 r. na adres mailowy: w.kozaczynski@awf.katowice.pl
 • Miejsce obrad: spotkanie online, platforma Microsoft Teams
 • Czas trwania wystąpień: 15 minut
 • Teksty do publikacji należy przesyłać do 30 listopada 2021 r. na adres mailowy: a.szymanski@awf.katowice.pl,  e.krzyzak-szymanska@awf.katowice.pl W kolejnym komunikacie podamy szczegółowe informacje dotyczące kwestii naukowych i organizacyjnych

 

Komitet naukowy konferencji

 • prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka   AWF Katowice -Przewodnicząca Komitetu Naukowego
 • dr hab. prof. WSPol insp.  Iwona Klonowska  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • prof. dr hab. Jan Maciejewski Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Robert Socha Akademia WSB
 • dr Andrzej Nowak AWF Katowice
 • dr Karina Nowak AWF Katowice
 • dr Bartosz Głowacki AWF Katowice
 • dr Ewa Krzyżak-Szymańska AWF Katowice
 • dr Andrzej Szymański AWF Katowice

Komitet organizacyjny konferencji

 • mgr Aleksandra Dulko-Marczak- Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • mgr Ewa Mizera-Skrzyńska- Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
 • mgr Robert Rajchel
 • dr Waldemar Kozaczyński
 • dr Janusz Mikitin
 • dr Andrzej Nowak
 • dr Bogdan Marczyk
 • mgr Andrzej Machowski


W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących organizacji Konferencji prosimy o kontakt.

AKTUALNOŚCI

I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa

19.06.2023

I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa – „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury” odbył się w dniach 31.05-2.06.2023 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Organizatorem wydarzenia był Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa z Krakowa, Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni oraz Urząd Miasta Gdynia.

Miło mi zakomunikować, iż w trakcie kongresu miałem przyjemność reprezentując Biuro Bezpieczeństwa Andr...

ERGO Hestia detektywom

08.05.2023

Koleżanki i Koledzy, informuję, iż wyjaśniona została niekorzystna interpretacja Ergo Hestia dotycząca obowiązkowej policy OC detektywa dla firm zarejestrowanych w formie Spółki z o. o. Zgodnie z najnowszym stanowiskiem, polisa OC jest jedna dla podmiotu.

Info o II. Spotkaniu detektywów Krościenko 2023

08.03.2023

W dniach 3-4 marca 2023r. Polska Federacja Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców, reprezentowana przez Prezesa Andrzeja Machowskiego uczestniczyła w  II. Spotkaniu Detektywów w Krościenku nad Dunajcem.

Organizatorem wydarzenia był  Privatdetektiv Markus Palm z Niemiec oraz   Anna Janda Detektyw z Katowic.

W trakcie spotkania zaprezentowałem uczestnikom Statut, założenia  i idee PFD SP oraz korzyści z przynależności...

Porozumienie PFDSP z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym Częstochowa

25.01.2023

Polska Federacja Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców reprezentowana przez Prezesa podinsp. w st. spocz. mgr. Andrzeja Machowskiego podpisała w dniu 24.01.2023 roku porozumienie w sprawie współpracy z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, reprezentowanym przez Prorektor ds. Studenckich dr hab. prof. UJD Joannę Warońską-Gęsiarz przy kontrasygnacie Kwestor mgr Joanny Parkitnej.

Zgodnie z porozumieniem obszarami ...

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® to unikalny projekt, który w branży detektywistycznej, a nawet szerzej – w sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa nie miał swego odpowiednika. Federacja to nie tylko zrzeszenie najlepszych na rynku firm i przedsiębiorstw detektywistycznych; Federacja to nie tylko najwyższa jakość świadczonych usług i gwarancja ich uczciwego wykonania; Federacja to nie tylko biznesowa parasolka redystrybuująca zlecenia od Klientów z całej Polski; Federacja to nie tylko forum wymiany poglądów; myśli i doświadczeń; w końcu Federacja to nie tylko prawdziwe przyjaźnie i kontakty zawodowe; ale Federacja to także – a może i przede wszystkim – realne beneficja dla jej Członków.

W pierwszej kolejności, Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® proponuje swym Członkom:

 • Specjalne warunki w zakresie składek OC detektywa
 • Bezpłatny dostęp do Raportów i Raportów Plus baz BIG Info-Monitor, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
 • Atrakcyjne podróże z Travel a'la Carte

SEKCJE

PARTNERZY

Oświata Sp. z o.o.
Oświata Sp. z o.o.
World Association of Detectives
World Association of Detectives
International Association of Auto Theft Investigators
International Association of Auto Theft Investigators
International Police Association
International Police Association
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polska Izba Systemów Alarmowych
Polska Izba Systemów Alarmowych
EXPERTUS security-secret-services<sup>®</sup>
EXPERTUS security-secret-services®
Andrzej Machowski 4 Secure Business
Andrzej Machowski 4 Secure Business
BBM Andrzej Machowski
BBM Andrzej Machowski
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
REX Company S.A.
REX Company S.A.
AXA Expert
AXA Expert
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Beta Security System
Beta Security System
Ochrona Gospodarczyk
Ochrona Gospodarczyk
Detektywi.pl
Detektywi.pl
MODRAKOWSKI24.PL
MODRAKOWSKI24.PL
PART
PART
Orzeł detektywistyka
Orzeł detektywistyka
SZAFRAN
SZAFRAN
KOB GROUP
KOB GROUP
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
LOGICUS
LOGICUS
Detektyw AS
Detektyw AS
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
DETEKTYW ZYCHA
DETEKTYW ZYCHA
WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH