08.10.2021 - Zaproszenie na konferencję

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
oraz 

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „COMMUNITY”
Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego AWF Katowice 
 

Serdecznie zaprasza
do udziału w Konferencji Naukowej pt.

 

Wielorakie aspekty bezpieczeństwa
(aspekt  -  społeczny, prawny i sprawnościowy)

 

 

5 listopada 2021

 

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji i zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi problemami do dyskusji. Wierzymy, że przyjęta szeroka formuła tematyczna konferencji umożliwi zaprezentowanie wyników badań naukowcom z różnych ośrodków, a także dyscyplin. Interdyscyplinarny wymiar spotkania będzie jego dodatkowym atutem. Problematyka bezpieczeństwa jest rozległa i złożona. Stale zmieniająca się rzeczywistość wymaga rozpoznania nowych zagrożeń i określenia kolejnych wymiarów bezpieczeństwa.

Pokłosiem konferencji będzie monografia opublikowana w wydawnictwie AWF Katowice w wersji cyfrowej.

Problemy do dyskusji

 • bezpieczeństwo w ujęciu prawnym
 • bezpieczeństwo w ujęciu społecznym
 • bezpieczeństwo w ujęciu zdrowotnym
 • securitologia kultury fizycznej

Informacje organizacyjne

 • Zgłoszenia udziału w Konferencji (formularz w załączeniu) prosimy przesyłać do 20 października  2021 r. na adres mailowy: w.kozaczynski@awf.katowice.pl
 • Miejsce obrad: spotkanie online, platforma Microsoft Teams
 • Czas trwania wystąpień: 15 minut
 • Teksty do publikacji należy przesyłać do 30 listopada 2021 r. na adres mailowy: a.szymanski@awf.katowice.pl,  e.krzyzak-szymanska@awf.katowice.pl W kolejnym komunikacie podamy szczegółowe informacje dotyczące kwestii naukowych i organizacyjnych

 

Komitet naukowy konferencji

 • prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka   AWF Katowice -Przewodnicząca Komitetu Naukowego
 • dr hab. prof. WSPol insp.  Iwona Klonowska  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • prof. dr hab. Jan Maciejewski Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Robert Socha Akademia WSB
 • dr Andrzej Nowak AWF Katowice
 • dr Karina Nowak AWF Katowice
 • dr Bartosz Głowacki AWF Katowice
 • dr Ewa Krzyżak-Szymańska AWF Katowice
 • dr Andrzej Szymański AWF Katowice

Komitet organizacyjny konferencji

 • mgr Aleksandra Dulko-Marczak- Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • mgr Ewa Mizera-Skrzyńska- Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
 • mgr Robert Rajchel
 • dr Waldemar Kozaczyński
 • dr Janusz Mikitin
 • dr Andrzej Nowak
 • dr Bogdan Marczyk
 • mgr Andrzej Machowski


W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących organizacji Konferencji prosimy o kontakt.

AKTUALNOŚCI

Informacja z Panelu UJD

09.04.2024

W dniu 9 kwietnia 2024r. na zaproszenie Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie miałem przyjemność reprezentując Polską Federację Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców wziąć udział jako panelista w Panelu Ekspertów Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa oraz Inżynierii Bezpieczeństwa. Przedstawiłem studentom możliwości rozwijania kariery zawodowej w prywatnym sektorze bez...

Rekrutacja na szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

09.01.2024
W imieniu Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Security College i Biura Bezpieczeństwa Andrzej Machowski, zapraszam do udziału w szkoleniu dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.   Szkolenie prowadzone w trybie trzech zjazdów weekendowych w Katowicach Al. Korfantego 141 w Centrum Turystyki OŚWIATA i BIZNES. Zaczynamy w sobotę w dniu 3.02.2023 r., kończymy w dniu 25.02.2023 r. egzaminem.   Zajęcia teor...

Relacja z III Konferencji detektywistycznej

24.11.2023

W dniu 24 listopada 2023r. w gościnnych murach Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie po raz trzeci Polska Federacja Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców zorganizowała Konferencję Popularnonaukową pt. „Współczesne problemy polskiej detektywistyki”.  Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie chętnych już na etapie rejestracji i zmusiło organizatorów do jej zablokowania na  kilka dni przed rozpoczęciem konferencji.

Przep...

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® to unikalny projekt, który w branży detektywistycznej, a nawet szerzej – w sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa nie miał swego odpowiednika. Federacja to nie tylko zrzeszenie najlepszych na rynku firm i przedsiębiorstw detektywistycznych; Federacja to nie tylko najwyższa jakość świadczonych usług i gwarancja ich uczciwego wykonania; Federacja to nie tylko biznesowa parasolka redystrybuująca zlecenia od Klientów z całej Polski; Federacja to nie tylko forum wymiany poglądów; myśli i doświadczeń; w końcu Federacja to nie tylko prawdziwe przyjaźnie i kontakty zawodowe; ale Federacja to także – a może i przede wszystkim – realne beneficja dla jej Członków.

W pierwszej kolejności, Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® proponuje swym Członkom:

 • Specjalne warunki w zakresie składek OC detektywa
 • Bezpłatny dostęp do Raportów i Raportów Plus baz BIG Info-Monitor, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
 • Atrakcyjne podróże z Travel a'la Carte

SEKCJE

PARTNERZY

Oświata Sp. z o.o.
Oświata Sp. z o.o.
World Association of Detectives
World Association of Detectives
International Association of Auto Theft Investigators
International Association of Auto Theft Investigators
International Police Association
International Police Association
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polska Izba Systemów Alarmowych
Polska Izba Systemów Alarmowych
EXPERTUS security-secret-services<sup>®</sup>
EXPERTUS security-secret-services®
Andrzej Machowski 4 Secure Business
Andrzej Machowski 4 Secure Business
BBM Andrzej Machowski
BBM Andrzej Machowski
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
REX Company S.A.
REX Company S.A.
AXA Expert
AXA Expert
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Beta Security System
Beta Security System
Ochrona Gospodarczyk
Ochrona Gospodarczyk
Detektywi.pl
Detektywi.pl
MODRAKOWSKI24.PL
MODRAKOWSKI24.PL
PART
PART
Orzeł detektywistyka
Orzeł detektywistyka
SZAFRAN
SZAFRAN
KOB GROUP
KOB GROUP
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
LOGICUS
LOGICUS
Detektyw AS
Detektyw AS
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
DETEKTYW ZYCHA
DETEKTYW ZYCHA
SOL Biuro Detektywistyczne
SOL Biuro Detektywistyczne
Sebastian Weiss
Sebastian Weiss
Gunpoint
Gunpoint
Detektywistyczne Biuro Śledcze
Detektywistyczne Biuro Śledcze
WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH