Komisja Rewizyjna

Prawidłowości funkcjonowania Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców, w tym rzetelności działań podejmowanych przez Zarząd Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców strzeże Komisja Rewizyjna. Uchwałą nr 7 Członków Założycieli zgromadzonych w dniu 21 stycznia 2017 roku na Zebraniu Założycielskim stowarzyszenia pn. „Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców” w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Prusa 2 w skład Komisji Rewizyjnej powołano Andrzeja Machowskiego oraz Wiesława Jodłowskiego. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców w głosowaniu jawnym ukonstytuowano Komisję z Andrzejem Machowskim jako Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz Wiesławem M. Jodłowskim jako Członkiem Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców została powołana sprawowania kontroli nad działalnością Federacji, w trosce o zagwarantowanie najlepszych standardów obowiązujących w jej strukturach procedur. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Federacji, ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Federacji i Zarządu, wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie Zarządowi absolutorium, wnioskowanie o odwołanie Członka lub całego Zarządu w razie stwierdzonej bezczynności, wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie.

Komisja Rewizyjna Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców, podobnie jak jej Zarząd, powołana została podczas spotkania założycielskiego Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców. W jej skład weszli ludzie, którym standardy deontologii zawodowej detektywa polskiego są szczególnie bliskie – ludzie, którym Federacja zawierzyła w sposób wyjątkowy, powierzając im, jako osobom o nieskazitelnym charakterze, pieczę nad prawidłowością funkcjonowania całej struktury, ufając przy tym, że to piecza jedynie symboliczna z uwagi na fakt, że dobro Federacji jest wartością pielęgnowaną przez wszystkich jej Członków – tych kontrolujących, jak i kontrolowanych.

Komisję Rewizyjną tworzą:

  • Przewodniczący - Wiesław Michał Jodłowski
  • Członek - Rafał Gospodarczyk

Rafał Gospodarczyk - Członek Komisji Rewizyjnej

Rafał GOSPODARCZYK – absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach na kierunku Administracja Systemami Bezpieczeństwa, oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo administracyjne.

Licencjonowany prywatny detektyw; założyciel, członek zwyczajny i Członek Zarządu POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW – Stowarzyszenia Przedsiębiorców® .

Przedsiębiorca od 2002 roku; od 2004 roku właściciel przedsiębiorstwa prywatnego AGENCJA OCHRONY GOSPODARCZYK.

Od kwietnia 2013 r., Prezes Zarządu Spółki – agencja Ochrony GOSPODARCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Współzałożyciel i udziałowiec w Agencji Ochrony GRAF Spółka Jawna.

Członek Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA (od 2004), oraz Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów (2010 - 2016).

Członek Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Hobby: detektywistyka, fotografia reporterska, literatura faktu i podróże.

E-mail: gospodarczyk@pfdsp.pl

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na konferencję

08.10.2021

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz 

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „COMMUNITY” Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego AWF Katowice   

Serdecznie zaprasza do udziału w Konferen...

Informacja na 2021

28.12.2020

Zarząd Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców® na swym posiedzeniu w dniu 28.12.2020r. podjął uchwały nr 10/2020 i 11/2021, na podstawie których od 1 stycznia 2021 roku:

  1. SKŁADKA CZŁONKOWSKA  do PFD SP® wynosi rocznie 400,oo zł
  2. WPISOWE do PFD SP® wynosi 100,oo zł

Polska Federacja Detektywów ­– Stowarzyszenie Przedsiębiorców®, dzię...

Zakończenie kolejnego kursu

16.02.2020

W dniu 16 lutego 2020 r. zakończył się kolejny kurs na licencję detektywa pod patronatem PFD-SP w siedzibie OŚWIATA BIZNES Sp. z o.o. w Katowicach.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim kursantom.

Informacja o Posiedzeniu rady PFDSP

09.02.2020

W dniu 9 lutego 2020r. w siedzibie OŚWIATA BIZNES Sp. z o.o. w Katowicach – miejscu realizacji kolejnej edycji kursu na licencję detektywa pod patronatem PFD-SP odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Detektywów® Stowarzyszenia Przedsiębiorców W posiedzeniu uczestniczyli:

Zarząd w składzie

  • Wiesław Jan Modrakowski    - Prezes
  • Marcin Berent            ...

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® to unikalny projekt, który w branży detektywistycznej, a nawet szerzej – w sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa nie miał swego odpowiednika. Federacja to nie tylko zrzeszenie najlepszych na rynku firm i przedsiębiorstw detektywistycznych; Federacja to nie tylko najwyższa jakość świadczonych usług i gwarancja ich uczciwego wykonania; Federacja to nie tylko biznesowa parasolka redystrybuująca zlecenia od Klientów z całej Polski; Federacja to nie tylko forum wymiany poglądów; myśli i doświadczeń; w końcu Federacja to nie tylko prawdziwe przyjaźnie i kontakty zawodowe; ale Federacja to także – a może i przede wszystkim – realne beneficja dla jej Członków.

W pierwszej kolejności, Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® proponuje swym Członkom:

  • Specjalne warunki w zakresie składek OC detektywa
  • Bezpłatny dostęp do Raportów i Raportów Plus baz BIG Info-Monitor, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
  • Atrakcyjne podróże z Travel a'la Carte

SEKCJE

PARTNERZY

Oświata Sp. z o.o.
Oświata Sp. z o.o.
World Association of Detectives
World Association of Detectives
International Association of Auto Theft Investigators
International Association of Auto Theft Investigators
International Police Association
International Police Association
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polska Izba Systemów Alarmowych
Polska Izba Systemów Alarmowych
EXPERTUS security-secret-services<sup>®</sup>
EXPERTUS security-secret-services®
Andrzej Machowski 4 Secure Business
Andrzej Machowski 4 Secure Business
BBM Andrzej Machowski
BBM Andrzej Machowski
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
REX Company S.A.
REX Company S.A.
AXA Expert
AXA Expert
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Beta Security System
Beta Security System
Ochrona Gospodarczyk
Ochrona Gospodarczyk
Detektywi.pl
Detektywi.pl
MODRAKOWSKI24.PL
MODRAKOWSKI24.PL
PART
PART
Orzeł detektywistyka
Orzeł detektywistyka
SZAFRAN
SZAFRAN
KOB GROUP
KOB GROUP
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH