Komisja Rewizyjna

Prawidłowości funkcjonowania Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców, w tym rzetelności działań podejmowanych przez Zarząd Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców strzeże Komisja Rewizyjna. Uchwałą nr 7 Członków Założycieli zgromadzonych w dniu 21 stycznia 2017 roku na Zebraniu Założycielskim stowarzyszenia pn. „Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców” w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Prusa 2 w skład Komisji Rewizyjnej powołano Andrzeja Machowskiego oraz Wiesława Jodłowskiego. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców w głosowaniu jawnym ukonstytuowano Komisję z Andrzejem Machowskim jako Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz Wiesławem M. Jodłowskim jako Członkiem Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców została powołana sprawowania kontroli nad działalnością Federacji, w trosce o zagwarantowanie najlepszych standardów obowiązujących w jej strukturach procedur. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Federacji, ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Federacji i Zarządu, wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie Zarządowi absolutorium, wnioskowanie o odwołanie Członka lub całego Zarządu w razie stwierdzonej bezczynności, wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie.

Komisja Rewizyjna Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców, podobnie jak jej Zarząd, powołana została podczas spotkania założycielskiego Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców. W jej skład weszli ludzie, którym standardy deontologii zawodowej detektywa polskiego są szczególnie bliskie – ludzie, którym Federacja zawierzyła w sposób wyjątkowy, powierzając im, jako osobom o nieskazitelnym charakterze, pieczę nad prawidłowością funkcjonowania całej struktury, ufając przy tym, że to piecza jedynie symboliczna z uwagi na fakt, że dobro Federacji jest wartością pielęgnowaną przez wszystkich jej Członków – tych kontrolujących, jak i kontrolowanych.

Komisję Rewizyjną tworzą:

  • Przewodniczący - Wiesław Michał Jodłowski
  • Członek - Rafał Gospodarczyk

Rafał Gospodarczyk - Członek Komisji Rewizyjnej

Rafał GOSPODARCZYK – absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach na kierunku Administracja Systemami Bezpieczeństwa, oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo administracyjne.

Licencjonowany prywatny detektyw; założyciel, członek zwyczajny i Członek Zarządu POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW – Stowarzyszenia Przedsiębiorców® .

Przedsiębiorca od 2002 roku; od 2004 roku właściciel przedsiębiorstwa prywatnego AGENCJA OCHRONY GOSPODARCZYK.

Od kwietnia 2013 r., Prezes Zarządu Spółki – agencja Ochrony GOSPODARCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Współzałożyciel i udziałowiec w Agencji Ochrony GRAF Spółka Jawna.

Członek Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA (od 2004), oraz Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów (2010 - 2016).

Członek Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Hobby: detektywistyka, fotografia reporterska, literatura faktu i podróże.

E-mail: gospodarczyk@pfdsp.pl

AKTUALNOŚCI

I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa

19.06.2023

I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa – „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury” odbył się w dniach 31.05-2.06.2023 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Organizatorem wydarzenia był Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa z Krakowa, Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni oraz Urząd Miasta Gdynia.

Miło mi zakomunikować, iż w trakcie kongresu miałem przyjemność reprezentując Biuro Bezpieczeństwa Andr...

ERGO Hestia detektywom

08.05.2023

Koleżanki i Koledzy, informuję, iż wyjaśniona została niekorzystna interpretacja Ergo Hestia dotycząca obowiązkowej policy OC detektywa dla firm zarejestrowanych w formie Spółki z o. o. Zgodnie z najnowszym stanowiskiem, polisa OC jest jedna dla podmiotu.

Info o II. Spotkaniu detektywów Krościenko 2023

08.03.2023

W dniach 3-4 marca 2023r. Polska Federacja Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców, reprezentowana przez Prezesa Andrzeja Machowskiego uczestniczyła w  II. Spotkaniu Detektywów w Krościenku nad Dunajcem.

Organizatorem wydarzenia był  Privatdetektiv Markus Palm z Niemiec oraz   Anna Janda Detektyw z Katowic.

W trakcie spotkania zaprezentowałem uczestnikom Statut, założenia  i idee PFD SP oraz korzyści z przynależności...

Porozumienie PFDSP z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym Częstochowa

25.01.2023

Polska Federacja Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców reprezentowana przez Prezesa podinsp. w st. spocz. mgr. Andrzeja Machowskiego podpisała w dniu 24.01.2023 roku porozumienie w sprawie współpracy z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, reprezentowanym przez Prorektor ds. Studenckich dr hab. prof. UJD Joannę Warońską-Gęsiarz przy kontrasygnacie Kwestor mgr Joanny Parkitnej.

Zgodnie z porozumieniem obszarami ...

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® to unikalny projekt, który w branży detektywistycznej, a nawet szerzej – w sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa nie miał swego odpowiednika. Federacja to nie tylko zrzeszenie najlepszych na rynku firm i przedsiębiorstw detektywistycznych; Federacja to nie tylko najwyższa jakość świadczonych usług i gwarancja ich uczciwego wykonania; Federacja to nie tylko biznesowa parasolka redystrybuująca zlecenia od Klientów z całej Polski; Federacja to nie tylko forum wymiany poglądów; myśli i doświadczeń; w końcu Federacja to nie tylko prawdziwe przyjaźnie i kontakty zawodowe; ale Federacja to także – a może i przede wszystkim – realne beneficja dla jej Członków.

W pierwszej kolejności, Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® proponuje swym Członkom:

  • Specjalne warunki w zakresie składek OC detektywa
  • Bezpłatny dostęp do Raportów i Raportów Plus baz BIG Info-Monitor, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
  • Atrakcyjne podróże z Travel a'la Carte

SEKCJE

PARTNERZY

Oświata Sp. z o.o.
Oświata Sp. z o.o.
World Association of Detectives
World Association of Detectives
International Association of Auto Theft Investigators
International Association of Auto Theft Investigators
International Police Association
International Police Association
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polska Izba Systemów Alarmowych
Polska Izba Systemów Alarmowych
EXPERTUS security-secret-services<sup>®</sup>
EXPERTUS security-secret-services®
Andrzej Machowski 4 Secure Business
Andrzej Machowski 4 Secure Business
BBM Andrzej Machowski
BBM Andrzej Machowski
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
REX Company S.A.
REX Company S.A.
AXA Expert
AXA Expert
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Beta Security System
Beta Security System
Ochrona Gospodarczyk
Ochrona Gospodarczyk
Detektywi.pl
Detektywi.pl
MODRAKOWSKI24.PL
MODRAKOWSKI24.PL
PART
PART
Orzeł detektywistyka
Orzeł detektywistyka
SZAFRAN
SZAFRAN
KOB GROUP
KOB GROUP
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
LOGICUS
LOGICUS
Detektyw AS
Detektyw AS
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
DETEKTYW ZYCHA
DETEKTYW ZYCHA
WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH