Komisja Rewizyjna

Prawidłowości funkcjonowania Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców, w tym rzetelności działań podejmowanych przez Zarząd Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców strzeże Komisja Rewizyjna. Uchwałą nr 7 Członków Założycieli zgromadzonych w dniu 21 stycznia 2017 roku na Zebraniu Założycielskim stowarzyszenia pn. „Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców” w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Prusa 2 w skład Komisji Rewizyjnej powołano Andrzeja Machowskiego oraz Wiesława Jodłowskiego. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców w głosowaniu jawnym ukonstytuowano Komisję z Andrzejem Machowskim jako Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz Wiesławem M. Jodłowskim jako Członkiem Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców została powołana sprawowania kontroli nad działalnością Federacji, w trosce o zagwarantowanie najlepszych standardów obowiązujących w jej strukturach procedur. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Federacji, ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Federacji i Zarządu, wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie Zarządowi absolutorium, wnioskowanie o odwołanie Członka lub całego Zarządu w razie stwierdzonej bezczynności, wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie.

Komisja Rewizyjna Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców, podobnie jak jej Zarząd, powołana została podczas spotkania założycielskiego Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców. W jej skład weszli ludzie, którym standardy deontologii zawodowej detektywa polskiego są szczególnie bliskie – ludzie, którym Federacja zawierzyła w sposób wyjątkowy, powierzając im, jako osobom o nieskazitelnym charakterze, pieczę nad prawidłowością funkcjonowania całej struktury, ufając przy tym, że to piecza jedynie symboliczna z uwagi na fakt, że dobro Federacji jest wartością pielęgnowaną przez wszystkich jej Członków – tych kontrolujących, jak i kontrolowanych.

Komisję Rewizyjną tworzą:

  • Przewodniczący - Andrzej Machowski
  • Członek - Wiesław Michał Jodłowski

Andrzej Machowski - Przewodniczący

Andrzej Machowski – emerytowany podinspektor policji, twórca idei detektywa korporacyjnego, członek zwyczajny i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW Stowarzyszenia Przedsiębiorców ®, pełni funkcję Key Account Director i Projekt Managera w Beta Security System Ltd oraz Wiceprezesa Stowarzyszenia Szkoleniowców Sztuk i Systemów Walk Obronnych „Husar”; właściciel firmy: Andrzej Machowski 4 Secure Business; współpracuje z wyższymi uczelniami i instytucjami oświatowymi.

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje głównie na edukacji branży „security” i detektywistyki w Polce, krzewiąc kulturę bezpieczeństwa i wzmacniania społecznej świadomości zagrożeń cywilizacyjnych. Jako podinspektor Policji był odpowiedzialny za wdrażanie i realizację w woj. śląskim programów profilaktycznych i kampanii społecznych („Razem bezpieczniej”, „Pełnosprawne bezpieczeństwo”).

Autor programów i trener wiodący projektów w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Autor publikacji Zagrożenia bioterroryzmem, artykułów w kwartalniku „Policja”, dwumiesięczniku „Ochrona Mienia i Informacji” oraz w wydawnictwach Collegium Bobolanum i Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy.

W 2013 r. uzyskał tytuł Rzeczoznawcy Polskiej Izby Ochrony (specjalizacja: ochrona osób i mienia i zarządzanie bezpieczeństwem, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa). Od 2015 r. wpisany na listę biegłych sądowych w ww. zakresie przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, od 2016r. autoryzowany partner zabezpieczania mienia metodą mikrocząsteczek DNA.

Absolwent: Akademii Spraw Wewnętrznych w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego, Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku administracja publiczna, studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku ochrona osób i mienia oraz w Wyższej Szkole Biznesu w zakresie zarządzania ryzykiem.

Hobby: turystyka rowerowa

E-mail: machowski@pfdsp.pl

AKTUALNOŚCI

Szkolenie dla osób ubiegających się o licencję detektywa

07.12.2018
Zarząd Polskiej Federacji Detektywów®

zaprasza na
SZKOLENIE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA
Najbliższe szkolenie weekendowe w terminie 12-27.01.2019 r.

Marcin Berent, Wiceprezes Polskiej Federacji Detektywów, doktorem nauk prawnych

25.10.2018

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® ma przyjemność i zaszczyt zawiadomić, że Marcin Berent, Wiceprezes ds. Prawnych, został doktorem nauk prawnych.

Marcin Berent uzyskał stopień naukowy doktora w obszarze nauk społecznych, w dyscyplinie naukowej – „prawo” ze specjalnością „prawo karne” na podstawie liczącej sobie blisko 600 stron rozprawy doktorskiej pod tytułem &bd...

Relacja z kursu detektywa

22.10.2018

W trakcie kursu detektywa w CSKiD Oświata w Katowicach, który odbywa się pod patronatem PFD SP® wykład z zakresu inwigilacji elektronicznej wygłosił Maciej Palenik z firmy DMS Serwis z Sosnowca. Przedstawił możliwości  wyodrębniania i ekstrakcji danych z telefonów mobilnych, komputerów, urządzeń gps i innych nośników elektronicznych przy użyciu najnowszej generacji sprzętu UFED Ultimate.W najbliższym czasie planowane j...

Szkolenie dla osób ubiegających się o licencję detektywa

10.10.2018
Zarząd Polskiej Federacji Detektywów®

zaprasza na
SZKOLENIE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA
Najbliższe szkolenie weekendowe w terminie 13-28.10.2018 r.

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® to unikalny projekt, który w branży detektywistycznej, a nawet szerzej – w sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa nie miał swego odpowiednika. Federacja to nie tylko zrzeszenie najlepszych na rynku firm i przedsiębiorstw detektywistycznych; Federacja to nie tylko najwyższa jakość świadczonych usług i gwarancja ich uczciwego wykonania; Federacja to nie tylko biznesowa parasolka redystrybuująca zlecenia od Klientów z całej Polski; Federacja to nie tylko forum wymiany poglądów; myśli i doświadczeń; w końcu Federacja to nie tylko prawdziwe przyjaźnie i kontakty zawodowe; ale Federacja to także – a może i przede wszystkim – realne beneficja dla jej Członków.

W pierwszej kolejności, Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® proponuje swym Członkom:

  • Specjalne warunki w zakresie składek OC detektywa
  • Bezpłatny dostęp do Raportów i Raportów Plus baz BIG Info-Monitor, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
  • Atrakcyjne podróże z Travel a'la Carte

SEKCJE

PARTNERZY

Oświata Sp. z o.o.
Oświata Sp. z o.o.
World Association of Detectives
World Association of Detectives
International Association of Auto Theft Investigators
International Association of Auto Theft Investigators
International Police Association
International Police Association
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polska Izba Systemów Alarmowych
Polska Izba Systemów Alarmowych
EXPERTUS security-secret-services<sup>®</sup>
EXPERTUS security-secret-services®
Andrzej Machowski 4 Secure Business
Andrzej Machowski 4 Secure Business
REX Company S.A.
REX Company S.A.
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Beta Security System
Beta Security System
Ochrona Gospodarczyk
Ochrona Gospodarczyk
Detektyw Koszalin
Detektyw Koszalin
Detektywi.pl
Detektywi.pl
MODRAKOWSKI24.PL
MODRAKOWSKI24.PL
PART
PART
Orzeł detektywistyka
Orzeł detektywistyka
SZAFRAN
SZAFRAN