Sąd Dyscyplinarny

Na straży zasad etyki i deontologii zawodowej Członków Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców stoi Sąd Dyscyplinarny. Uchwałą nr 8 Członków Założycieli zgromadzonych w dniu 21 stycznia 2017 roku na Zebraniu Założycielskim stowarzyszenia pn. „Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców” w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Prusa 2 na sędziów Sądu Dyscyplinarnego powołano Dariusza Jerzewskiego oraz Krzysztofa Berdellę. Na pierwszym posiedzeniu Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców w głosowaniu jawnym ukonstytuowano Sąd z Dariuszem Jerzewskim jako Przewodniczącym Sądu Dyscyplinarnego oraz Krzysztofem Berdellą jako Członkiem Sądu Dyscyplinarnego.

Sąd Dyscyplinarny Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców, tak jak pozostałe jej organa, powołany został w styczniu 2017 roku podczas spotkania założycielskiego Członków Federacji dla rozstrzygania ewentualnych sporów i konfliktów, a także w celu dbałości o względy etyki zawodowej i korporacyjnej.

Sąd Dyscyplinarny Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców to unikalne ciało sformowane przez najuczciwszych reprezentantów branży detektywistycznej o wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętnościach, gwarantujących należyte wykonywanie czynności sądowych, z których Federacji być może nie będzie musiała nawet korzystać, składając się z grona osób wolnych od osobistych zatargów i wzajemnych zawiści.

Sąd Dyscyplinarny tworzą:

  • Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego - Dariusz Jacek Jerzewski
  • Członek Sądu Dyscyplinarnego - Krzysztof Damian Bardella

Dariusz Jerzewski - Przewodniczący

Dariusz JERZEWSKI – nadkomisarz Policji w stanie spoczynku  członek zwyczajny i Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW Stowarzyszenia Przedsiębiorców®, członek i ekspert Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w zakresie kryminalistycznych badań dokumentów i badań wariograficznych, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w zakresie kryminalistycznych badań pisma ręcznego i podpisów oraz w zakresie badań wariograficznych.

Stały współpracownik organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (konsultacje i udział w czynnościach procesowych).

Konsultant z zakresu badań wariograficznych i pisma ręcznego policjantów i pracowników laboratoriów kryminalistycznych jednostek organizacyjnych Policji oraz przedstawicieli organów ścigania karnego i wymiaru sprawiedliwości. Wykładowca na kursach specjalistycznych organizowanych w szkołach resortowych dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień eksperckich oraz techników kryminalistyki. Opracowuje i wdraża nowe metody badawcze, publikując wyniki w wydawnictwach kryminalistycznych.

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (dyplom magistra resocjalizacji – 1996) oraz Oficerskiego Studium Podyplomowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (1998, z mianowaniem na pierwszy stopień oficerski).

Jako technik kryminalistyki pracował w Komendzie Rejonowej Policji w Ostrołęce (od 1990 r.), a po skończeniu w 1993 r. Kursu Techników Kryminalistyki (TK-5) w  Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie.

W l. 1998-2007 pracował w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji – Wydział Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych oraz Zespół Badań Wariograficznych.

W CLK KGP uzyskał uprawnienia eksperta w zakresie klasycznych badań dokumentów (2002) i w zakresie badań wariograficznych (2003).

Od 2008 r. do września 2017 r. – nauczyciel i wychowawca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Komornicy (dawne TGW Dębe); ponadto prowadzi zajęcia z zakresu kryminologii, wiktymologii i kryminalistyki w liceach ogólnokształcących w tzw. „klasach policyjnych”, realizujących innowację pedagogiczną  pn. „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”.

Hobby: strzelectwo, myślistwo i wędkarstwo

E-mail: jerzewski@pfdsp.pl

AKTUALNOŚCI

I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa

19.06.2023

I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa – „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury” odbył się w dniach 31.05-2.06.2023 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Organizatorem wydarzenia był Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa z Krakowa, Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni oraz Urząd Miasta Gdynia.

Miło mi zakomunikować, iż w trakcie kongresu miałem przyjemność reprezentując Biuro Bezpieczeństwa Andr...

ERGO Hestia detektywom

08.05.2023

Koleżanki i Koledzy, informuję, iż wyjaśniona została niekorzystna interpretacja Ergo Hestia dotycząca obowiązkowej policy OC detektywa dla firm zarejestrowanych w formie Spółki z o. o. Zgodnie z najnowszym stanowiskiem, polisa OC jest jedna dla podmiotu.

Info o II. Spotkaniu detektywów Krościenko 2023

08.03.2023

W dniach 3-4 marca 2023r. Polska Federacja Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców, reprezentowana przez Prezesa Andrzeja Machowskiego uczestniczyła w  II. Spotkaniu Detektywów w Krościenku nad Dunajcem.

Organizatorem wydarzenia był  Privatdetektiv Markus Palm z Niemiec oraz   Anna Janda Detektyw z Katowic.

W trakcie spotkania zaprezentowałem uczestnikom Statut, założenia  i idee PFD SP oraz korzyści z przynależności...

Porozumienie PFDSP z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym Częstochowa

25.01.2023

Polska Federacja Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców reprezentowana przez Prezesa podinsp. w st. spocz. mgr. Andrzeja Machowskiego podpisała w dniu 24.01.2023 roku porozumienie w sprawie współpracy z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, reprezentowanym przez Prorektor ds. Studenckich dr hab. prof. UJD Joannę Warońską-Gęsiarz przy kontrasygnacie Kwestor mgr Joanny Parkitnej.

Zgodnie z porozumieniem obszarami ...

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® to unikalny projekt, który w branży detektywistycznej, a nawet szerzej – w sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa nie miał swego odpowiednika. Federacja to nie tylko zrzeszenie najlepszych na rynku firm i przedsiębiorstw detektywistycznych; Federacja to nie tylko najwyższa jakość świadczonych usług i gwarancja ich uczciwego wykonania; Federacja to nie tylko biznesowa parasolka redystrybuująca zlecenia od Klientów z całej Polski; Federacja to nie tylko forum wymiany poglądów; myśli i doświadczeń; w końcu Federacja to nie tylko prawdziwe przyjaźnie i kontakty zawodowe; ale Federacja to także – a może i przede wszystkim – realne beneficja dla jej Członków.

W pierwszej kolejności, Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® proponuje swym Członkom:

  • Specjalne warunki w zakresie składek OC detektywa
  • Bezpłatny dostęp do Raportów i Raportów Plus baz BIG Info-Monitor, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
  • Atrakcyjne podróże z Travel a'la Carte

SEKCJE

PARTNERZY

Oświata Sp. z o.o.
Oświata Sp. z o.o.
World Association of Detectives
World Association of Detectives
International Association of Auto Theft Investigators
International Association of Auto Theft Investigators
International Police Association
International Police Association
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polska Izba Systemów Alarmowych
Polska Izba Systemów Alarmowych
EXPERTUS security-secret-services<sup>®</sup>
EXPERTUS security-secret-services®
Andrzej Machowski 4 Secure Business
Andrzej Machowski 4 Secure Business
BBM Andrzej Machowski
BBM Andrzej Machowski
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
REX Company S.A.
REX Company S.A.
AXA Expert
AXA Expert
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Beta Security System
Beta Security System
Ochrona Gospodarczyk
Ochrona Gospodarczyk
Detektywi.pl
Detektywi.pl
MODRAKOWSKI24.PL
MODRAKOWSKI24.PL
PART
PART
Orzeł detektywistyka
Orzeł detektywistyka
SZAFRAN
SZAFRAN
KOB GROUP
KOB GROUP
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
LOGICUS
LOGICUS
Detektyw AS
Detektyw AS
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
DETEKTYW ZYCHA
DETEKTYW ZYCHA
WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH