Sąd Dyscyplinarny

Na straży zasad etyki i deontologii zawodowej Członków Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców stoi Sąd Dyscyplinarny. Uchwałą nr 8 Członków Założycieli zgromadzonych w dniu 21 stycznia 2017 roku na Zebraniu Założycielskim stowarzyszenia pn. „Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców” w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Prusa 2 na sędziego Sądu Dyscyplinarnego powołano Dariusza Jerzewskiego. Na pierwszym posiedzeniu Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców w głosowaniu jawnym ukonstytuowano Sąd z Dariuszem Jerzewskim jako Przewodniczącym Sądu Dyscyplinarnego.

Sąd Dyscyplinarny Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców, tak jak pozostałe jej organa, powołany został w styczniu 2017 roku podczas spotkania założycielskiego Członków Federacji dla rozstrzygania ewentualnych sporów i konfliktów, a także w celu dbałości o względy etyki zawodowej i korporacyjnej.

Sąd Dyscyplinarny Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców to unikalne ciało sformowane przez najuczciwszych reprezentantów branży detektywistycznej o wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętnościach, gwarantujących należyte wykonywanie czynności sądowych, z których Federacji być może nie będzie musiała nawet korzystać, składając się z grona osób wolnych od osobistych zatargów i wzajemnych zawiści.

Sąd Dyscyplinarny tworzą:

  • Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego - Dariusz Jacek Jerzewski

Dariusz Jerzewski - Przewodniczący

Dariusz JERZEWSKI – nadkomisarz Policji w stanie spoczynku  członek zwyczajny i Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW Stowarzyszenia Przedsiębiorców®, członek i ekspert Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w zakresie kryminalistycznych badań dokumentów i badań wariograficznych, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w zakresie kryminalistycznych badań pisma ręcznego i podpisów oraz w zakresie badań wariograficznych.

Stały współpracownik organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (konsultacje i udział w czynnościach procesowych).

Konsultant z zakresu badań wariograficznych i pisma ręcznego policjantów i pracowników laboratoriów kryminalistycznych jednostek organizacyjnych Policji oraz przedstawicieli organów ścigania karnego i wymiaru sprawiedliwości. Wykładowca na kursach specjalistycznych organizowanych w szkołach resortowych dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień eksperckich oraz techników kryminalistyki. Opracowuje i wdraża nowe metody badawcze, publikując wyniki w wydawnictwach kryminalistycznych.

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (dyplom magistra resocjalizacji – 1996) oraz Oficerskiego Studium Podyplomowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (1998, z mianowaniem na pierwszy stopień oficerski).

Jako technik kryminalistyki pracował w Komendzie Rejonowej Policji w Ostrołęce (od 1990 r.), a po skończeniu w 1993 r. Kursu Techników Kryminalistyki (TK-5) w  Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie.

W l. 1998-2007 pracował w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji – Wydział Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych oraz Zespół Badań Wariograficznych.

W CLK KGP uzyskał uprawnienia eksperta w zakresie klasycznych badań dokumentów (2002) i w zakresie badań wariograficznych (2003).

Od 2008 r. do września 2017 r. – nauczyciel i wychowawca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Komornicy (dawne TGW Dębe); ponadto prowadzi zajęcia z zakresu kryminologii, wiktymologii i kryminalistyki w liceach ogólnokształcących w tzw. „klasach policyjnych”, realizujących innowację pedagogiczną  pn. „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”.

Hobby: strzelectwo, myślistwo i wędkarstwo

E-mail: jerzewski@pfdsp.pl

AKTUALNOŚCI

Informacja z Panelu UJD

09.04.2024

W dniu 9 kwietnia 2024r. na zaproszenie Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie miałem przyjemność reprezentując Polską Federację Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców wziąć udział jako panelista w Panelu Ekspertów Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa oraz Inżynierii Bezpieczeństwa. Przedstawiłem studentom możliwości rozwijania kariery zawodowej w prywatnym sektorze bez...

Rekrutacja na szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

09.01.2024
W imieniu Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Security College i Biura Bezpieczeństwa Andrzej Machowski, zapraszam do udziału w szkoleniu dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.   Szkolenie prowadzone w trybie trzech zjazdów weekendowych w Katowicach Al. Korfantego 141 w Centrum Turystyki OŚWIATA i BIZNES. Zaczynamy w sobotę w dniu 3.02.2023 r., kończymy w dniu 25.02.2023 r. egzaminem.   Zajęcia teor...

Relacja z III Konferencji detektywistycznej

24.11.2023

W dniu 24 listopada 2023r. w gościnnych murach Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie po raz trzeci Polska Federacja Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców zorganizowała Konferencję Popularnonaukową pt. „Współczesne problemy polskiej detektywistyki”.  Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie chętnych już na etapie rejestracji i zmusiło organizatorów do jej zablokowania na  kilka dni przed rozpoczęciem konferencji.

Przep...

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® to unikalny projekt, który w branży detektywistycznej, a nawet szerzej – w sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa nie miał swego odpowiednika. Federacja to nie tylko zrzeszenie najlepszych na rynku firm i przedsiębiorstw detektywistycznych; Federacja to nie tylko najwyższa jakość świadczonych usług i gwarancja ich uczciwego wykonania; Federacja to nie tylko biznesowa parasolka redystrybuująca zlecenia od Klientów z całej Polski; Federacja to nie tylko forum wymiany poglądów; myśli i doświadczeń; w końcu Federacja to nie tylko prawdziwe przyjaźnie i kontakty zawodowe; ale Federacja to także – a może i przede wszystkim – realne beneficja dla jej Członków.

W pierwszej kolejności, Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® proponuje swym Członkom:

  • Specjalne warunki w zakresie składek OC detektywa
  • Bezpłatny dostęp do Raportów i Raportów Plus baz BIG Info-Monitor, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
  • Atrakcyjne podróże z Travel a'la Carte

SEKCJE

PARTNERZY

Oświata Sp. z o.o.
Oświata Sp. z o.o.
World Association of Detectives
World Association of Detectives
International Association of Auto Theft Investigators
International Association of Auto Theft Investigators
International Police Association
International Police Association
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polska Izba Systemów Alarmowych
Polska Izba Systemów Alarmowych
EXPERTUS security-secret-services<sup>®</sup>
EXPERTUS security-secret-services®
Andrzej Machowski 4 Secure Business
Andrzej Machowski 4 Secure Business
BBM Andrzej Machowski
BBM Andrzej Machowski
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
REX Company S.A.
REX Company S.A.
AXA Expert
AXA Expert
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Beta Security System
Beta Security System
Ochrona Gospodarczyk
Ochrona Gospodarczyk
Detektywi.pl
Detektywi.pl
MODRAKOWSKI24.PL
MODRAKOWSKI24.PL
PART
PART
Orzeł detektywistyka
Orzeł detektywistyka
SZAFRAN
SZAFRAN
KOB GROUP
KOB GROUP
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
LOGICUS
LOGICUS
Detektyw AS
Detektyw AS
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
DETEKTYW ZYCHA
DETEKTYW ZYCHA
SOL Biuro Detektywistyczne
SOL Biuro Detektywistyczne
Sebastian Weiss
Sebastian Weiss
Gunpoint
Gunpoint
Detektywistyczne Biuro Śledcze
Detektywistyczne Biuro Śledcze
WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH