Centrum Szkolenia Detektywów

Centrum Szkolenia Detektywów Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców jest strukturalnie zależne od Instytutu Detektywistyki Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców i kompetencyjnie podległe Dyrektorowi Instytutu. Na czele Centrum Szkolenia Detektywów Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców stoi Dyrektor Centrum. Uchwałą nr 4/2017 Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców w sprawie ustalenia i zatwierdzenia struktury Federacji z dnia 23 czerwca 2017 roku, podjętą jednogłośnie w siedzibie Zarządu, na Dyrektora Centrum powołany został Andrzej Machowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

CENTRUM SZKOLENIA DETEKTYWÓW pozostaje organem strukturalnie i kompetencyjnie podległym Instytutowi Detektywistyki, powołanym dla urzeczywistnienia jego zadań i ambicji w zakresie kształcenia detektywów polskich. Obecnie obowiązująca ustawa o usługach detektywistycznych, kreując Policję w miejsce wolnego rynku jako weryfikatora merytorycznego branży usług detektywistycznych – pozostawiła inicjatywie prywatnych podmiotów prowadzenie szkoleń, uczestnictwo w których stanowi warunek konieczny dla uzyskania licencji detektywa, wyrastając – po deregulacji – w zasadzie na główne kryterium uzyskiwania dostępu do zawodu. POLSKA FEDERACJA DETEKTYWÓW - Stowarzyszenie Przedsiębiorców®, kwestionując redukcję wymogów formalnych stawianych kandydatom na detektywów, postanowiła jednak – w dbałości o poziom kształcenia – powołać w ramach swej struktury Centrum Szkolenia Detektywów, któremu powierzyła funkcję organu dydaktycznego, prowadzącego szkolenia niezbędne dla uzyskania licencji detektywa, a także inne kursy o zacięciu praktycznym, wyprofilowane jako kursy dokształcające i podnoszące kwalifikacje, adresowane również do osób już wykonujących zawód detektywa. Przy Centrum Szkolenia Detektywów afiliowani zostali nauczyciele akademiccy, prawnicy oraz emerytowani oficerowi Policji i służb specjalnych, legitymujący się nie tylko głęboką i rzetelną wiedzą teoretyczną, lecz także umiejętnościami praktycznymi i doświadczeniem dydaktycznym. Informacje o bieżących kursach i szkoleniach prowadzonych przez Centrum Szkolenia Detektywów będzie można znaleźć w zakładce „Aktualności”.

AKTUALNOŚCI

Szkolenie dla osób ubiegających się o licencję detektywa

07.12.2018
Zarząd Polskiej Federacji Detektywów®

zaprasza na
SZKOLENIE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA
Najbliższe szkolenie weekendowe w terminie 12-27.01.2019 r.

Marcin Berent, Wiceprezes Polskiej Federacji Detektywów, doktorem nauk prawnych

25.10.2018

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® ma przyjemność i zaszczyt zawiadomić, że Marcin Berent, Wiceprezes ds. Prawnych, został doktorem nauk prawnych.

Marcin Berent uzyskał stopień naukowy doktora w obszarze nauk społecznych, w dyscyplinie naukowej – „prawo” ze specjalnością „prawo karne” na podstawie liczącej sobie blisko 600 stron rozprawy doktorskiej pod tytułem &bd...

Relacja z kursu detektywa

22.10.2018

W trakcie kursu detektywa w CSKiD Oświata w Katowicach, który odbywa się pod patronatem PFD SP® wykład z zakresu inwigilacji elektronicznej wygłosił Maciej Palenik z firmy DMS Serwis z Sosnowca. Przedstawił możliwości  wyodrębniania i ekstrakcji danych z telefonów mobilnych, komputerów, urządzeń gps i innych nośników elektronicznych przy użyciu najnowszej generacji sprzętu UFED Ultimate.W najbliższym czasie planowane j...

Szkolenie dla osób ubiegających się o licencję detektywa

10.10.2018
Zarząd Polskiej Federacji Detektywów®

zaprasza na
SZKOLENIE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA
Najbliższe szkolenie weekendowe w terminie 13-28.10.2018 r.

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® to unikalny projekt, który w branży detektywistycznej, a nawet szerzej – w sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa nie miał swego odpowiednika. Federacja to nie tylko zrzeszenie najlepszych na rynku firm i przedsiębiorstw detektywistycznych; Federacja to nie tylko najwyższa jakość świadczonych usług i gwarancja ich uczciwego wykonania; Federacja to nie tylko biznesowa parasolka redystrybuująca zlecenia od Klientów z całej Polski; Federacja to nie tylko forum wymiany poglądów; myśli i doświadczeń; w końcu Federacja to nie tylko prawdziwe przyjaźnie i kontakty zawodowe; ale Federacja to także – a może i przede wszystkim – realne beneficja dla jej Członków.

W pierwszej kolejności, Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® proponuje swym Członkom:

  • Specjalne warunki w zakresie składek OC detektywa
  • Bezpłatny dostęp do Raportów i Raportów Plus baz BIG Info-Monitor, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
  • Atrakcyjne podróże z Travel a'la Carte

SEKCJE

PARTNERZY

Oświata Sp. z o.o.
Oświata Sp. z o.o.
World Association of Detectives
World Association of Detectives
International Association of Auto Theft Investigators
International Association of Auto Theft Investigators
International Police Association
International Police Association
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polska Izba Systemów Alarmowych
Polska Izba Systemów Alarmowych
EXPERTUS security-secret-services<sup>®</sup>
EXPERTUS security-secret-services®
Andrzej Machowski 4 Secure Business
Andrzej Machowski 4 Secure Business
REX Company S.A.
REX Company S.A.
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Beta Security System
Beta Security System
Ochrona Gospodarczyk
Ochrona Gospodarczyk
Detektyw Koszalin
Detektyw Koszalin
Detektywi.pl
Detektywi.pl
MODRAKOWSKI24.PL
MODRAKOWSKI24.PL
PART
PART
Orzeł detektywistyka
Orzeł detektywistyka
SZAFRAN
SZAFRAN