Centrum Szkolenia Detektywów

Centrum Szkolenia Detektywów Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców jest strukturalnie zależne od Instytutu Detektywistyki Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców i kompetencyjnie podległe Dyrektorowi Instytutu. Na czele Centrum Szkolenia Detektywów Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców stoi Dyrektor Centrum. Uchwałą nr 4/2017 Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców w sprawie ustalenia i zatwierdzenia struktury Federacji z dnia 23 czerwca 2017 roku, podjętą jednogłośnie w siedzibie Zarządu, na Dyrektora Centrum powołany został Andrzej Machowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

CENTRUM SZKOLENIA DETEKTYWÓW pozostaje organem strukturalnie i kompetencyjnie podległym Instytutowi Detektywistyki, powołanym dla urzeczywistnienia jego zadań i ambicji w zakresie kształcenia detektywów polskich. Obecnie obowiązująca ustawa o usługach detektywistycznych, kreując Policję w miejsce wolnego rynku jako weryfikatora merytorycznego branży usług detektywistycznych – pozostawiła inicjatywie prywatnych podmiotów prowadzenie szkoleń, uczestnictwo w których stanowi warunek konieczny dla uzyskania licencji detektywa, wyrastając – po deregulacji – w zasadzie na główne kryterium uzyskiwania dostępu do zawodu. POLSKA FEDERACJA DETEKTYWÓW - Stowarzyszenie Przedsiębiorców®, kwestionując redukcję wymogów formalnych stawianych kandydatom na detektywów, postanowiła jednak – w dbałości o poziom kształcenia – powołać w ramach swej struktury Centrum Szkolenia Detektywów, któremu powierzyła funkcję organu dydaktycznego, prowadzącego szkolenia niezbędne dla uzyskania licencji detektywa, a także inne kursy o zacięciu praktycznym, wyprofilowane jako kursy dokształcające i podnoszące kwalifikacje, adresowane również do osób już wykonujących zawód detektywa. Przy Centrum Szkolenia Detektywów afiliowani zostali nauczyciele akademiccy, prawnicy oraz emerytowani oficerowi Policji i służb specjalnych, legitymujący się nie tylko głęboką i rzetelną wiedzą teoretyczną, lecz także umiejętnościami praktycznymi i doświadczeniem dydaktycznym. Informacje o bieżących kursach i szkoleniach prowadzonych przez Centrum Szkolenia Detektywów będzie można znaleźć w zakładce „Aktualności”.

AKTUALNOŚCI

Relacja z III Konferencji detektywistycznej

24.11.2023

W dniu 24 listopada 2023r. w gościnnych murach Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie po raz trzeci Polska Federacja Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców zorganizowała Konferencję Popularnonaukową pt. „Współczesne problemy polskiej detektywistyki”.  Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie chętnych już na etapie rejestracji i zmusiło organizatorów do jej zablokowania na  kilka dni przed rozpoczęciem konferencji.

Przep...

Informacja z IKD Monachium

22.11.2023

W dniach 2-4 listopada 2023r. Markus Palm-detektyw reprezentujący firmy: Group 37 i Detektyw Janda - członków Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców; wziął udział w obradach Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Prywatnych Detektywów - Internationale Kommission der Detektiv-Verbände (IKD). Rozmawiano miedzy innymi o trudnym okresie konsolidacji środowiska detektywów, które w Niemczech trwało ponad 2 lata. Wszys...

Posiedzenie Zarządu PFD SP

30.10.2023

Na posiedzeniu Zarządu PFD SP w dniu 30.10.2023r. podjęto Uchwały o przyjęciu w poczet członków Federacji  kolejnych w tym roku czterech członków. Zostali nimi:

  • Anna Różnowicz Puma Detective Warszawa,
  • Maciej Ritmann Holmes Prywatny Detektyw Maciej Ritmann Łódź,
  • Sebastian Weiss Psary,
  • Łukasz Klemenc SOL Biuro Detektywistyczne Technologie Bezpieczeństwa Łukasz Klemenc Katowice

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® to unikalny projekt, który w branży detektywistycznej, a nawet szerzej – w sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa nie miał swego odpowiednika. Federacja to nie tylko zrzeszenie najlepszych na rynku firm i przedsiębiorstw detektywistycznych; Federacja to nie tylko najwyższa jakość świadczonych usług i gwarancja ich uczciwego wykonania; Federacja to nie tylko biznesowa parasolka redystrybuująca zlecenia od Klientów z całej Polski; Federacja to nie tylko forum wymiany poglądów; myśli i doświadczeń; w końcu Federacja to nie tylko prawdziwe przyjaźnie i kontakty zawodowe; ale Federacja to także – a może i przede wszystkim – realne beneficja dla jej Członków.

W pierwszej kolejności, Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® proponuje swym Członkom:

  • Specjalne warunki w zakresie składek OC detektywa
  • Bezpłatny dostęp do Raportów i Raportów Plus baz BIG Info-Monitor, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
  • Atrakcyjne podróże z Travel a'la Carte

SEKCJE

PARTNERZY

Oświata Sp. z o.o.
Oświata Sp. z o.o.
World Association of Detectives
World Association of Detectives
International Association of Auto Theft Investigators
International Association of Auto Theft Investigators
International Police Association
International Police Association
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polska Izba Systemów Alarmowych
Polska Izba Systemów Alarmowych
EXPERTUS security-secret-services<sup>®</sup>
EXPERTUS security-secret-services®
Andrzej Machowski 4 Secure Business
Andrzej Machowski 4 Secure Business
BBM Andrzej Machowski
BBM Andrzej Machowski
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
REX Company S.A.
REX Company S.A.
AXA Expert
AXA Expert
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Beta Security System
Beta Security System
Ochrona Gospodarczyk
Ochrona Gospodarczyk
Detektywi.pl
Detektywi.pl
MODRAKOWSKI24.PL
MODRAKOWSKI24.PL
PART
PART
Orzeł detektywistyka
Orzeł detektywistyka
SZAFRAN
SZAFRAN
KOB GROUP
KOB GROUP
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
LOGICUS
LOGICUS
Detektyw AS
Detektyw AS
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
DETEKTYW ZYCHA
DETEKTYW ZYCHA
SOL Biuro Detektywistyczne
SOL Biuro Detektywistyczne
Sebastian Weiss
Sebastian Weiss
Gunpoint
Gunpoint
WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH