09.02.2020 - Informacja o Posiedzeniu rady PFDSP

W dniu 9 lutego 2020r. w siedzibie OŚWIATA BIZNES Sp. z o.o. w Katowicach – miejscu realizacji kolejnej edycji kursu na licencję detektywa pod patronatem PFD-SP odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Detektywów® Stowarzyszenia Przedsiębiorców
W posiedzeniu uczestniczyli:

Zarząd w składzie

 • Wiesław Jan Modrakowski    - Prezes
 • Marcin Berent            - Vice Prezes
 • Andrzej Machowski        - Sekretarz
  oraz
 • członek PFD-SP     Rafał Gospodarczyk.

W trakcie spotkania:
(A)  Omówiono plany działań na 2020 rok:

 1. organizacja II. Konferencji „Współczesne problemy polskiej detektywistyki”,
 2. podjęcie współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie w zakresie organizacji nowej specjalizacji  pt. Detektyw korporacyjny oraz podpisanie Umowy o Partnerstwie,
 3. organizacja i udział w szkoleniach dla młodzieży licealnej w Warszawie w zakresie meandrów pracy detektywa,
 4. organizacja szkoleń dla Członków PFD-SP,
 5. organizacja Walnego Zebrania Członków PFD-SP w kwietniu br.
 6. udział w posiedzeniach Międzyuczelnianej Rady Centrum Badawczego Akademii Leona Kuźmińskiego – w ramach inicjacji prac nad projektem ustawy o usługach detektywistycznych
 7. podjęcie działań mających na celu realizację postanowień Umowy o Patronacie PFD-SP zawartej w 2018r. z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu

(B)  Podjęto Uchwały:

 1. O organizacji II. Konferencji „Współczesne problemy polskiej detektywistyki”, Nr 01/2020,
 2. O podpisaniu umowy z Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie o współpracy, Nr 02/2020,
 3. O organizacji cyklu szkoleń z zakresu meandrów pracy detektywa w liceach, Nr 03/2020,
 4. O organizacji szkoleń specjalistycznych dla członków PFD-SP, Nr 04/2020,
 5. O organizacji Walnego Zebrania Członków PFD-SP w 2020roku, Nr 05/2020,
 6. O udziale Prezesa PFD-SP w Międzyuczelnianej Radzie Centrum Badawczego Akademii Leona Koźmińskiego, Nr 06/2020,
 7. O podjęciu działań dotyczących realizacji podjętej Umowy o patronacie PFD-SP z Wyższą Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Nr 07/2020.

(C )  Rekomendowano do decyzji Walnego Zgromadzenia Członków:

 1. zmiany w zakresie wpisowego i składki rocznej przynależności do PFD-SP
 2. kandydaturę Mariana BŁAZCZAKA na członka  Zarządu
 3. zmianę w statucie PFD-SP w zakresie możliwości używania skróconych nazw:
  • Polska Federacja Detektywów
  • PFD

 

AKTUALNOŚCI

Szkolenie dla osób ubiegających się o licencję detektywa

14.11.2022

 

TERMIN SZKOLENIA 26 listopada 2022 r. - 11 grudnia 2022 r.   ZAPRASZAMY!

 

SZKOLENIE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA

szkolenie weekendowe (3 weekendy - soboty i niedziele) w godz. 08:00-16:00

Jedyne w Polsce szkolenie pod patronatem Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców.

Dodatkowo - 10 godzin szkolenia z zakresu kryminal...

II Ogólnopolska Konferencja Popularnonaukowa

10.11.2022
AGENDA

CZĘŚĆ I Moderator: mgr Andrzej Machowski – PFD-SP®

8.30-9.00

Rejestracja uczestników

9.00-9.10

Więcej

zakończenie kursu dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

18.09.2022

W dniach 03-18.09.2022r. w Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa Oświata i Biznes w Katowicach odbył się pod patronatem Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców kurs dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

W trakcie szkolenia kursanci musieli zmierzyć się nie tylko z zawiłymi przepisami ustawy o usługach detektywistycznych, ustawy o ochronie informacji niejawnych czy ustawy o ochronie danych osobowych, ale i stwo...

Zaproszenie na konferencję

08.10.2021

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz 

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „COMMUNITY” Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego AWF Katowice   

Serdecznie zaprasza do udziału w Konfe...

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® to unikalny projekt, który w branży detektywistycznej, a nawet szerzej – w sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa nie miał swego odpowiednika. Federacja to nie tylko zrzeszenie najlepszych na rynku firm i przedsiębiorstw detektywistycznych; Federacja to nie tylko najwyższa jakość świadczonych usług i gwarancja ich uczciwego wykonania; Federacja to nie tylko biznesowa parasolka redystrybuująca zlecenia od Klientów z całej Polski; Federacja to nie tylko forum wymiany poglądów; myśli i doświadczeń; w końcu Federacja to nie tylko prawdziwe przyjaźnie i kontakty zawodowe; ale Federacja to także – a może i przede wszystkim – realne beneficja dla jej Członków.

W pierwszej kolejności, Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® proponuje swym Członkom:

 • Specjalne warunki w zakresie składek OC detektywa
 • Bezpłatny dostęp do Raportów i Raportów Plus baz BIG Info-Monitor, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
 • Atrakcyjne podróże z Travel a'la Carte

SEKCJE

PARTNERZY

Oświata Sp. z o.o.
Oświata Sp. z o.o.
World Association of Detectives
World Association of Detectives
International Association of Auto Theft Investigators
International Association of Auto Theft Investigators
International Police Association
International Police Association
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polska Izba Systemów Alarmowych
Polska Izba Systemów Alarmowych
EXPERTUS security-secret-services<sup>®</sup>
EXPERTUS security-secret-services®
Andrzej Machowski 4 Secure Business
Andrzej Machowski 4 Secure Business
BBM Andrzej Machowski
BBM Andrzej Machowski
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
REX Company S.A.
REX Company S.A.
AXA Expert
AXA Expert
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Beta Security System
Beta Security System
Ochrona Gospodarczyk
Ochrona Gospodarczyk
Detektywi.pl
Detektywi.pl
MODRAKOWSKI24.PL
MODRAKOWSKI24.PL
PART
PART
Orzeł detektywistyka
Orzeł detektywistyka
SZAFRAN
SZAFRAN
KOB GROUP
KOB GROUP
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH